Финансијски извештај за 2017. годину

Извештај о раду за 2017. годину

Годишњи извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката за Културни центар општине Медвеђа за 2017. годину.